Winkelwagen

Privacybeleid Bestelservice

Dit Privacybeleid is een bijlage bij de Algemene Voorwaarden Bestelservice.  

EMTÉ verzamelt via haar Website persoonsgegevens in het kader van haar bestelservice. In dit privacybeleid geven wij jou informatie over de persoonsgegevens die wij verzamelen en voor welke doelen we deze gegevens verzamelen. Wij zorgen er voor dat jouw informatie door ons op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet wordt verzameld en gebruikt.

Bij uw bestelling verklaar je je akkoord met de inhoud hiervan.

1.    Definities

Besteller/jij: de natuurlijke persoon van 16 jaar en ouder die een bestelling plaatst bij onze Bestelservice;

Bestelservice: de door EMTÉ aangeboden service om taarten online te bestellen, zoals nader omschreven op de Website;

BestelShop: de webshop waarop Besteller Producten kunnen bestellen;

EMTÉ/wij: EMTÉ Supermarkten B.V.;  

Gegevens: alle persoons- en transactiegegevens die in het kader van de Bestelservice worden verwerkt;

Privacybeleid: het Privacybeleid van EMTÉ dat van toepassing is op de Bestelservice;

Producten: de Producten die door EMTÉ in de Winkel of in de BestelShop worden aangeboden die Bestellers kunnen bestellen;

Website: de website <www.bestelservice.emte.nl>, inclusief de daarop aangeboden BestelShop;

Winkels: de EMTÉ winkels waaronder mede verstaan de EMTÉ winkels van franchisenemers van EMTÉ.

2.    Verantwoordelijke

EMTÉ Holding  B.V., gevestigd te Veghel en ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70355207 is de verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

3.    Welke gegevens worden in het klantenbestand verwerkt

Wij verwerken op verschillende momenten Gegevens van Bestellers:  

 • bij het doen van aankopen in de Winkel of in de BestelShop; en;
 • bij gebruik van de Website, onze social media pagina’s of digitale communicatie met EMTÉ.

De volgende Gegevens worden daarbij verzameld en opgeslagen in ons klantenbestand:

 • Gegevens van de bestelling via onze Bestelservice;
 • Gegevens verkregen via aankopen in de Winkels, de BestelShop of de klantenservice. Dit zijn bijvoorbeeld: de gekochte Producten, de aankoopdatum, kortingen en/of naam van de Winkel;
 • zoek- en surfgedrag van Bestellers op de Website; en/of
 • de door Bestellers samengestelde boodschappenlijst.

 4.    Doel van de verwerking van Gegevens in het klantenbestand

Wij gebruiken de gegevens en informatie uit het klantenbestand voor de volgende doeleinden:

a)    Contact met Bestellers in het kader van de Bestelservice

De Gegevens die wij verzamelen worden onder meer gebruikt voor contact met jou. Bijvoorbeeld voor de bevestiging van jouw bestelling, voor vragen over de levering van jouw bestelling en/of voor de beantwoording van vragen en de afwikkeling van klachten. Ook kunnen wij jou hierdoor een volgende keer sneller helpen.

De Gegevens die wij hiervoor gebruiken bewaren wij maximaal twee jaar voor marketing doeleinden.

b) Verwerking van de transactie in de BestelShop

Bij bestellingen in de BestelShop worden Gegevens en bestellingen verwerkt zodat wij de bestelde Producten kunnen leveren.

De Gegevens die wij hiervoor gebruiken bewaren wij zeven jaar voor wettelijk verplichte financiële en fiscale doeleinden.

c) Analyse koopgedrag en persoonlijke aanbiedingen

Wij combineren jouw persoonsgegevens met transactiegegevens, gegevens van derden, social media en zoekgegevens. Wij gebruiken deze gecombineerde gegevens voor statistische en persoonlijke analyses van jouw koopgedrag en het koopgedrag van anderen. Met behulp van deze analyses kunnen wij (via social media kanalen) gerichte aantrekkelijke persoonlijke aanbiedingen voor jou samenstellen.

d) Anoniem statistisch onderzoek

Wij gebruiken geanonimiseerde transactiegegevens om op geaggregeerd en anoniem niveau (online) onderzoek te doen naar en analyses te doen op algemene trends in aankoopgedrag. Op basis van deze onderzoeken kunnen wij de Website, Bestelservice en het assortiment of de aanbiedingen in de Winkels of BestelShop verbeteren. De geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn niet tot individuele Bestellers te herleiden.

5.    Marketing en contact met Bestellers         

a)    Online marketing

Wij sturen de volgende informatie naar jouw e-mailadres, indien je hebt aangegeven daar prijs op te stellen:

 • nieuwsbrieven met persoonlijke informatie;
 • persoonlijke of algemene aanbiedingen van EMTÉ; en
 • berichten over de Bestelservice en over jouw EMTÉ Winkel.

Daarnaast kunnen we je relevante informatie en aanbiedingen laten zien via social media kanalen en in zoekmachines.        

b)    Telemarketing

Wij gebruiken geen telefoonnummers voor marketingdoeleinden. Wij zullen alleen telefonisch contact opnemen, indien snelheid geboden is. Bijvoorbeeld als een bestelling niet binnen een redelijke termijn wordt opgehaald.  

6.    Online gebruik van Website

Op de Website verzamelen wij gegevens met betrekking tot het zoek-, surf- en klikgedrag van onze bezoekers. Hiervoor registreren wij het IP-adres.

Wij gebruiken de hiervoor genoemde (technische) gegevens voor anoniem en statistisch onderzoek. Hiermee kunnen we een beter beeld krijgen van het gebruik van de Website en onze dienstverlening. Ons doel is om met deze informatie onze Website en dienstverlening steeds te verbeteren.

7.    Cookies

Voor het verzamelen en verwerken van Gegevens op onze Website maken wij onder andere gebruik van cookies.

8.    Verstrekking van Gegevens aan derden

Een aantal Winkels is in eigendom van franchisenemers van EMTÉ. Deze franchisenemers krijgen uitsluitend toegang tot het klantenbestand in het kader van de verwerking van transacties in de betreffende winkel. 

Voor het verwerken van Gegevens kunnen wij bovendien gebruik maken van andere partijen. Deze partijen moeten worden aangemerkt als verwerker. Zij mogen de persoons- en transactiegegevens uitsluitend op grond van onze instructies verwerken. Wij hebben met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst gesloten. Hierin wordt de verwerker verplicht om alle wettelijke bepalingen en de bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming, Algemene Voorwaarden en dit Privacybeleid na te leven.

EMTÉ kan verplicht zijn om bepaalde Gegevens te verstrekken aan derde partijen, zoals overheidsinstanties in overeenstemming met relevante wetgeving. Het kan ook noodzakelijk zijn dat EMTÉ jouw Gegevens moet overdragen om de wettige rechten van EMTÉ te beschermen, opnieuw in overeenstemming met de relevante wetgeving.

Het kan voorkomen dat één of meer onderdelen of activa van EMTÉ (waaronder de Bestelservice) wordt overgedragen aan een derde partij. Als onderdeel van deze overdracht zullen ook alle Gegevens van Bestellers worden overgedragen aan deze derde partij. Indien deze situatie zich voordoet zullen wij je via de Website en het door jou opgegeven e-mailadres informeren. Indien je het niet eens bent met deze overdracht kun je natuurlijk altijd contact opnemen met info@emte.nl zodat wij jouw Gegevens verwijderen.

 9.    Beveiligingsmaatregelen

Wij nemen veel maatregelen voor de bescherming van jouw Gegevens. Zo hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden de Gegevens beveiligd tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

10. Rechten van Bestellers

Jij hebt altijd het recht om voor jezelf op te komen als jouw Gegevens worden verwerkt. De volgende rechten kun jij bij ons uitoefenen:

 • Recht op informatie: het ontvangen van uitleg wat wij precies doen met jouw Gegevens.
 • Recht op inzage: het inzien van de Gegevens die wij van jou beschikbaar hebben.
 • Recht op correctie: het corrigeren van onjuiste of verouderde Gegevens.
 • Recht om bezwaar te maken: verzoek om jouw persoonsgegevens niet langer te gebruiken op onze manier.
 • Recht op dataportabiliteit: het ontvangen van jouw Gegevens in een machine-leesbaar formaat, zodat jij de Gegevens makkelijk kan bewaren en delen met een andere partij.
 • Recht op verwijdering: het laten verwijderen van jouw Gegevens die wij van jou bezitten.
 • Recht om een klacht in te dienen: het indienen van een klacht over de wijze hoe wij met jouw Gegevens omgaan.

Jij kan jouw bovenstaande rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via: info@emte.nl. Wij zullen zo spoedig mogelijk – maar in ieder geval binnen een maand – op jouw verzoek reageren. In uitzonderlijke gevallen mogen wij binnen drie maanden reageren, maar hiervan zullen wij jou binnen een maand op de hoogte stellen.  

11. Website van derden

De Website kan hyperlinks naar Website van derden bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze andere Website en adviseren je het privacybeleid van deze Website goed door te nemen.

12. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. Wij adviseren je dit Privacybeleid regelmatig na te lezen op eventuele wijzigingen. De laatste versie van dit Privacybeleid is van 7 november 2018.