Winkelwagen

Dit Privacybeleid is een bijlage bij de Algemene Voorwaarden Fijnproevers. In het Privacybeleid wordt gebruik gemaakt van de in artikel 1 van de Algemene Voorwaarden opgenomen definities. Het Privacybeleid is van toepassing op alle persoons- en transactiegegevens die wij in het kader van ons klantenprogramma verwerken. Bij uw aanmelding voor EMTÉ Fijnproevers verklaart u zich akkoord met de inhoud hiervan.

1. Verantwoordelijke

EMTÉ Supermarkten B.V., gevestigd te Veghel en ingeschreven bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 18117531 is verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Wij hebben de verwerking van uw persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

2. Welke gegevens worden in het klantenbestand verwerkt

Wij verwerken op verschillende momenten (persoons)gegevens en informatie. Bijvoorbeeld indien u een Profiel aanmaakt, aankopen doet in de Winkel of in de Fijnproeversshop, surft op onze website of gebruik maakt van de EMTÉ app. Deze gegevens en informatie nemen wij op in ons klantenbestand.

Ons klantenbestand bestaat onder meer uit de volgende gegevens:

  • persoonsgegevens en persoonlijke informatie uit uw Profiel en uit Mijn Fijnproevers;
  • transactiegegevens verkregen via de Winkels, de FijnproeversShop of de klantenservice. Dit zijn bijvoorbeeld de gekochte producten, datum, kortingen, FijnproeversPunten en/of naam van de Winkel;
  • zoek- en surfgedrag van Deelnemers op de Website of in de EMTÉ app; en/of
  • de door Deelnemers samengestelde boodschappenlijst.

3. Doel van de verwerking van (persoons)gegevens in het klantenbestand

Wij gebruiken de gegevens en informatie uit het klantenbestand voor de volgende doeleinden:

a) Algemeen contact met Deelnemers in het kader van het klantenprogramma.

Bijvoorbeeld voor het verstrekken van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie, vragen en/of klachten.

b) Verwerking van de transacties in de Winkel

Bij het scannen van uw FijnproeversPas of EMTÉ app maken wij een koppeling met het klantenbestand. Uw transactiegegevens (inclusief uw aanbiedingen, punten en boodschappen) worden in het klantenbestand verwerkt. Uw nieuwe puntensaldo wordt automatisch zichtbaar gemaakt in uw Profiel onder Mijn Fijnproevers.

Wij kunnen klanten bij de kassa vragen om zich te identificeren, bijvoorbeeld bij het inwisselen van punten of bij vermoeden van onrechtmatig gebruik. Mogelijke fraude wordt zodoende sterk gereduceerd.

c) Verwerking van de transactie in de FijnproeversShop

Indien u aankopen doet in de FijnproeversShop worden uw persoonsgegevens en uw aankopen verwerkt zodat wij de door u bestelde Producten en/of Coupon (een voucher die bij onze Partner kan worden ingewisseld voor bij hem af te nemen diensten) kunnen leveren. Uw FijnproeversPunten worden bij de bestelling automatisch aangepast en het nieuwe puntensaldo wordt zichtbaar in uw Profiel onder Mijn Fijnproevers.

d) Beveiliging van uw Profiel

Uw inloggegevens (e-mail adres en wachtwoord) worden gebruikt voor het beveiligen van uw Profiel. De inloggegevens kunt u altijd wijzigen in Mijn Fijnproevers.

e) Analyse koopgedrag en persoonlijke aanbiedingen

Wij combineren uw persoonsgegevens en persoonlijke informatie met de transactiegegevens en zoekgegevens. Wij gebruiken deze gecombineerde gegevens voor statistische en persoonlijke analyses van uw koopgedrag en het koopgedrag van anderen. Met behulp van deze analyses kunnen wij gerichte aantrekkelijke persoonlijke aanbiedingen voor u samenstellen.

f) Anoniem statistisch onderzoek

Wij gebruiken geanonimiseerde transactiegegevens om op geaggregeerd en anoniem niveau (online) onderzoek te doen naar en analyses te doen op algemene trends in aankoopgedrag. Op basis van deze onderzoeken kunnen wij onze Website, klantenprogramma en het assortiment of de aanbiedingen in de Winkels of in FijnproeversShop verbeteren. De geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn niet tot u te herleiden.

4. Marketing en contact met Deelnemers

Online en email Marketing

Wij sturen de volgende informatie naar uw Inbox in Mijn Fijnproevers:

  • nieuwsbrieven met voor u interessante informatie,
  • persoonlijke of algemene aanbiedingen van onszelf en/of onze Partners; en
  • berichten over het klantenprogramma en over uw EMTÉ Winkel.

De belangrijkste berichten ontvangt u ook per e-mail op het door u opgegeven e-mailadres, tenzij u heeft aangegeven daar geen prijs op te stellen. In Mijn Fijnproevers kunt u zich voor verschillende e-mails naar uw e-mailadres aan- of afmelden.

Marketing per post

Wij kunnen uw naam en adresgegevens gebruiken om u per post te informeren over interessante aanbiedingen van onszelf en/of onze Partners. Aangezien Fijnproevers vooral een online klantenprogramma is zullen wij u slechts incidenteel per post benaderen. Als u daar geen prijs op stelt kunt u zich afmelden bij onze Klantenservice.

Telemarketing

Wij gebruiken uw telefoonnummer niet voor marketingdoeleinden. Wij zullen u alleen bellen indien snelheid geboden is. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als uw FijnproeversPas is gevonden of onrechtmatig is gebruikt.

5. Zoek-, surf en klikgedrag en downloaden EMTÉ app

Op de Website verzamelen wij gegevens met betrekking tot het zoek-, surf- en klikgedrag van onze bezoekers. Hiervoor registreren wij het IP-adres. Indien u de EMTÉ app download of gebruikt, verzamelen wij een aantal technische gegevens, waaronder het IP adres en type hardware. Wij gebruiken de hiervoor genoemde (technische) gegevens voor anoniem en statistisch onderzoek. Hiermee kunnen we een beter beeld krijgen van het gebruik van de Website, de EMTÉ app en onze dienstverlening. Ons doel is om met deze informatie onze Website en dienstverlening steeds te verbeteren.

6. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Een aantal Winkels is in eigendom van franchisenemers van EMTÉ. Deze franchisenemers krijgen uitsluitend toegang tot het klantenbestand in het kader van de onder hoofdstuk 3 sub b de doeleinden.

Voor het verwerken van persoons- en transactiegegevens kunnen wij bovendien gebruik maken van andere dienstverleners. Deze dienstverleners zullen optreden als bewerker. Zij mogen de persoons- en transactiegegevens uitsluitend in onze opdracht verwerken. Wij hebben met deze bewerkers een bewerkersovereenkomst gesloten. Hierin wordt de bewerker verplicht om alle wettelijke bepalingen en de bepalingen uit de Algemene Voorwaarden en dit Privacybeleid na te leven.

Wij verstrekken verder geen persoons- of transactiegegevens aan derden, tenzij wij op grond van een wettelijk bepaling daartoe verplicht zijn.

7. Beveiligingsmaatregelen

Ter bescherming van uw persoonsgegevens hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan onder meer uit het gebruik van secure socket layer (SSL) encryptie.

8. Inzagerecht, verwijdering en vragen

U kunt altijd inzage krijgen in uw persoonsgegevens. U kunt deze via uw Profiel wijzigen of verwijderen of ons verzoeken om de wijziging of verwijdering voor u uit te voeren.

Op het moment dat de Overeenkomst wordt beëindigd en uw Profiel wordt verwijderd worden al uw persoonsgegevens automatisch verwijderd of geanonimiseerd.

Voor al uw vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunt u contact met ons opnemen via info@emte.nl

9. Websites van derden

De Website kan hyperlinks naar websites van derden bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze andere websites en adviseren u het privacybeleid van deze websites goed door te nemen.

10. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. Wij adviseren u dit Privacybeleid regelmatig na te lezen op eventuele wijzigingen.

11. Overgang van overneming

Bij de verdere groei en ontwikkeling van EMTÉ kan het voorkomen dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming (waaronder het Klantenprogramma EMTÉ Fijnproevers) worden overgedragen aan een derde. Als onderdeel van deze overdracht zullen ook alle (persoons)gegevens van de Deelnemers worden overgedragen aan deze derde. Indien deze situatie zich voordoet zullen wij u hierover via de Website tijdig informeren. Indien u het niet eens bent met deze overdracht kunt u natuurlijk altijd de overeenkomst opzeggen.